درباره ما

فروشگاه عصررایانه ارائه دهنده ی قالب ها
و افزونه های حرفه ای وردپرس در ایران

پیمان پیرانی

مترجم گروه عصررایانه

درباره ما

فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود که همیشه مشتریانی راضی و وفادار گرده هم آوریم که به لطف خداوند در چند ماه اخیر این تفکر به یک واقعیت تبدیل شده… ما شما را شگفت زده خواهیم کرد شعار ما نیست بلکه یک واقعیت هست که در هر خرید به روشنی دیده خواهد شد.

فـریش تـم حـاصل یـک تفـکر تـحول گـرا و زیبـایی مـحور اسـت ، فـعالـیت ما بر سه محور قالب وردپرس ، افزونه وردپرس و آموزش وردپرس و وردپرس می چرخد و تمام سعی ما بر این خواهد بود که همیشه مشتریانی راضی و وفادار گرده هم آوریم که به لطف خداوند در چند ماه اخیر این تفکر به یک واقعیت تبدیل شده… ما شما را شگفت زده خواهیم کرد شعار ما نیست بلکه یک واقعیت هست که در هر خرید به روشنی دیده خواهد شد.

عملیات ما

طراحی نما

فروشگاه عصررایانه ارائه دهنده ی قالب های وردپرس در ایران

گروه فنی

فروشگاه عصررایانه ارائه دهنده ی قالب های وردپرس در ایران

خاک برداری

فروشگاه عصررایانه ارائه دهنده ی قالب های وردپرس در ایران

فروشگاه عصررایانه ارائه دهنده ی قالب های وردپرس در ایران